הנחיות הפעלת סיור באמצעות מקדלת

הפעלת סיור באמצעות מקלדת 

רשימה של פקודות: 
כפתור מס 1 במקלדת = מעבר למצב צפיה ״במבט פנים הבית״
כפתור מס 2 במקלדת = מעבר למצב שרואים את המודל מהצד "בית בובות"
כפתור מס 3 במקלדת = מעבר לתצוגת ״מבט על - תוכנית ריצפה״ (floor plan)
 
כפתור R במקלדת מעבר לקומה עליונה (אם יש קומות) 
כפתור F במקלדת מעבר לקומה תחתונה (אם יש קומות) 
 
כאשר הסיור מוצג ״במבט פנים ההבית״
כפתור W במקלדת הליכה קדימה בכיוון המבט של המצלמה.
כפתור S במקלדת הליכה אחורה בכיוון המבט של המצלמה.
כפתור A במקלדת מעבר לנקודת צילום מצד שמאל
כפתור D במקלדת מעבר לנקודת צילום אחרת מצד ימין
 
 
כפתור J במקלדת מסובב את המבט שמאלה על ציר בתוך אותו צילום. 
כפתור L במקלדת מסובב את המבט ימינה על ציר בתוך אותו צילום.
כפתור B במקלדת מסובב את המבט למעלה על ציר בתוך הצילום.
כפתור K במקלדת מסובב את המבט למטה על ציר בתוך הצילום.
 
 
כפתור חץ שמאל במקלדת מסובב את המבט שמאלה על ציר בתוך הצילום.
 
 
כפתור חץ ימין במקלדת מסובב את המבט ימינה על ציר בתוך הצילום.
כפתור חץ למעלה במקלדת מתקדם קדימה לנקודת צילום הבאה.
 
 
 
כפתור חץ למעלה במקלדת מתקדם אחורה לנקודת צילום שנמצאת מאחור לנקודת המבט.